Arşiv Online
#

Bilgi Üniversitesi Online Arşiv Sistemi

Sevgili Öğrencilerimiz,

Geçtiğimiz yıllarda sizlere sağladığımız, eskinden almış olduğunuz derslerin online arşivlerine ulaşabilme olanağını, maalesef artık sağlamamız mümkün olamayacaktır. 2016-2017 Akademik yılı itibariyle sadece kayıtlı olduğunuz derslerin sayfalarına ulaşılabileceksiniz.

Bilgilerinize sunarım,

Saygılarımızla,
Uzaktan Eğitim Merkezi

Bilgi Online Arşivleri

2014-2015 Summer ve Öncesi

2013-2014 Summer ve Öncesi

2012-13 Spring ve Summer Dönemleri

2012-13 Fall ve Daha Önceki Dönemler